Notulen wijkraadsvergadering 18-05-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 18 mei 2022.
De notulen van de maand juni moeten eerst in de volgende vergadering (september) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 

 

1.

Opening –
door de voorzitter. Penningmeester is afwezig ivm persoonlijke omstandigheden.
    

 

 

2.

Gemeente info

nieuwsbrief gemeente;
op de site.

mail;
We bespreken de mail van Erik (gemeente) over de AED en de Skammel. We hebben geprobeerd een AED te krijgen via de gemeente en de hartstichting. Dit is niet gelukt. Ook hebben we geprobeerd een gebruikte AED van de gemeente te krijgen. Dit is ook niet mogelijk. Daarom gaat de wijkraad nieuwe wegen zoeken om toch een AED in de wijk te krijgen. Wordt vervolgd.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 07-04-2022
goedgekeurd. Alleen enkele tekstuele wijzigingen. 

Mail
van MOS wordt besproken. Ook de ingestuurde bijdrage van de penningmeester wordt besproken. We vragen nadere informatie aan de MOS.

      

4.

Mededelingen;
 

Wijkraadslid;
nieuw wijkraadslid wordt geïnstalleerd. We zijn compleet en vragen direct geen nieuwe leden.

Site –
kijkgegevens zijn ongeveer gelijk met vorige maand.

 

5. Pauze – uit eten

 

6.  Voorzieningen;

Financiën;
één nota van de webhosting. Verder niets bijzonders.

Deelauto;
Draait goed. De wijkraad heeft alle waardering voor onze vrijwilligers in de afgelopen ( corona ) tijd.

Treft’t;
we gaan iemand van Woonfriesland uitnodigen voor onze vergadering in September.

AED;
Onze voorzitter gaat nog iemand benaderen.

 

7.

Aktielijst;
volgens één van onze leden werkt chatten met onze gemeente beter dan mailen of bellen. Nieuw op de aktielijst;
site.

8.Rondvraag;
Volgende vergadering komt de wijkschouw op de agenda. De leden verzamelen punten voor de wijkschouw.

9.Sluiting;
Volgende vergadering
woensdag 15 juni.