Notulen wijkraadsvergadering 15-06-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 15 juni 2022.
De notulen van de maand september moeten eerst in de volgende vergadering (oktober) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 

Woensdag 15-06-2022

Skammel

19.30 uur

1.

Opening – 
een wijkraadslid afwezig m.k.
   

2.

Gemeente info

nieuwsbrief gemeente;
niets bijzonders.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 18-05-2022 worden goedgekeurd. Enkele tekstuele aanpassingen.

Mail;
Sophie, maximaal bedrag afgesproken voor een speciale wijk  activiteit.

4.

Mededelingen;

 

Site –
kijkgegevens duidelijk.

5. Pauze – 

6.  Voorzieningen;

Financiën; de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt. Dit is heel duidelijk en de wijkraad is zeer tevreden.

Deelauto; Misschien komt er weer een vrijwilliger bij. Binnenkort komt er een gesprek.

AED; Jammer genoeg is het niet gelukt bij de gemeente en bij de hartstichting om een AED te krijgen.  Ook hebben we geprobeerd een gebruikte AED van de gemeente te krijgen. Dit is ook niet mogelijk. Daarom gaat de wijkraad nieuwe wegen zoeken om toch een AED in de wijk te krijgen. De wijkraad vindt dit zeer belangrijk. We gaan aan de MOS vragen of een AED buiten aan de muur mogelijk is.

 

7.

Aktielijst;

     .    Geen nieuwe aktie’s.

8.Rondvraag;
geen.

9.Sluiting; 
Volgende vergadering donderdag 1 september 2022.