Update St. wijkraad de Trisken

Even weer een herinnering en aanpassingen.

Wijkraad de Trisken bestaat uit;
Robert Smeding, voorzitter
Reinder van Dijk, secretaris
Oene de Haan, penningmeester
Truus Koppert, bestuurslid
Jan Geertsema, bestuurslid en vice voorzitter
Sietske Boonstra, bestuurslid
 Alex de Zwart, bestuurslid
Wijkraad de Trisken is paraat
Begin 2008 was de wijkraad van De Trisken weer op volle sterkte. Vier nieuwe wijkraadsleden die zich met de reeds zittende leden sterk zijn gaan maken voor de wijk. Voor de komende jaren is een speerpuntenlijst opgesteld. De drie hoofddoelen om de komende jaren mee bezig te zijn worden door de wijkraad als volgt omschreven: Verkeer, Veiligheid en Voorzieningen. In 2015 zijn er weer wijzigingen in de bezetting ontstaan. De penningmeester kreeg een andere baan en is vertrokken uit de wijk. Gelukkig waren andere mensen bereid in de wijkraad plaats te nemen.
Onder verkeer wordt onder andere de inrichting van de wijk als echte 30 km zone genoemd.
Bij veiligheid moet worden gedacht aan overzichtelijkheid, verlichting en een “goed gevoel hebben” in de wijk.
Als voorzieningen worden o.a. bankjes bij de Drait, winkelgelegenheden, bloembakken op de Melkkelder, medische voorzieningen, voorzieningen voor ouderen en jeugd en scholen genoemd.
Op deze site kunnen alle bewoners de vorderingen van de wijkraad en inspanningen van de gemeente terug zien. Tevens is hier de mogelijkheid om onwenselijke situaties te melden. Met deze meldingen zal de wijkraad de verschillende instanties zoals politie, woningbouw of eventueel politieke wegen bewandelen om hen “op actie” te zetten om deze op te lossen.
Voor bewoners die geen internet hebben zal de brievenbus bij de Skammel dienst doen als loket voor de Wijkraad. Hierin kunt u een brief gericht aan de Wijkraad posten.
Hier kunt u met alle problemen terecht. De wijkraad probeert dan een oplossing te zoeken.
Ook houden we soms 
OPENBARE INFO AVONDEN
als er behoefte aan is of als de gemeente of de wijkraad dat nodig vindt.

Houd dus de media en natuurlijk deze site in de gaten met de mededelingen.

St. wijkraad de Trisken.

 

Data besloten wijkraadsvergaderingen;

2021 nog niet bekend.

Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.