Notulen wijkraadsvergadering 14-12-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 14 December 2022.
De notulen van de maand Januari moeten eerst in de volgende vergadering (Februari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1. Opening door de voorzitter. Iedereen is aanwezig. 
2. Gemeente info; subsidie krijgen wij weer. Buurtbudget is toegekend.
3. Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 16-11-2022 goedgekeurd.

brief CNO; nette brief, we zijn blij dat de huiskamer op het terrein van het FCS komt en we zullen afwachten wat er verder in de Skammel gebeurd.

mail wijkscan, een wijkraadslid neemt contact op.

4. Mededelingen;

website; Afgelopen week    39    bezoekers. Afgelopen maand  100   bezoekers.

5. Pauze
6.  Voorzieningen 

treft’t; geen nieuws.

wijkactiviteiten; we gaan een wijkbewoner uitnodigen voor 16 februari.

data vergaderingen 2023; 27 april wordt 13 april?? 23 maart wordt 15 maart??.

7.  Veiligheid; 

AED; Er is een aanvraag voor subsidie gedaan bij Philips. Afwachten of dat wordt toegekend. We kunnen ook nog een aanvraag doen bij Mienskip.

8.  Verkeer; 

kruising Dorsvloer – fietspad; wij zijn het niet eens met de mening van de gemeente. Wij vinden het kruispunt wel gevaarlijk en vooral voor kinderen die achter de haag lopen. Zij zien het verkeer op de weg niet en het verkeer ziet de kinderen niet. Wij gaan er nogmaals op aandringen iets aan de heg te doen.

9. Aktielijst; discussieavond komend jaar. We gaan nog kijken naar een passende invulling.
10.Rondvraag; we gaan een energiecoach vragen voor tips op de site.
     Het lijkt wel of de gemeente snoeidrang heeft. De meeste grote bomen
     langs de steeg achter de buslus zijn gekapt.
     De overdracht van de taken van de deelauto is klaar.
11.Sluiting door de voorzitter.
 
                 Volgende vergadering; 18 Januari 2023.