Vaker maaien

Gemeente Smallingerland gaat vaker maaien

Gemeente Smallingerland gaat gemeentelijke grasvelden vaker maaien. De afgelopen jaren werden de meeste grasvelden tweemaal per jaar gemaaid. Veel inwoners vinden dit te weinig, vooral voor veldjes in woonwijken.

 
De afgelopen jaren werden de meeste gemeentelijke grasvelden tweemaal per jaar gemaaid. Veel inwoners vinden dit te weinig, vooral voor veldjes in woonwijken. Daarom gaan we die veldjes weer vaker maaien. 
Hoe vaak wordt er gemaaid?
Gemeentelijke grasvelden binnen de bebouwde kom zoals speelvelden, hondenuitlaatvelden en (uit)zichthoeken zoals rotondes, kruispunten en bochten worden het vaakst gemaaid. Dit gebeurt één tot vier keer per maand tijdens het groeiseizoen (april tot en met oktober).
Natuurvriendelijk leefgebied
Waar het mogelijk is, maaien we één of twee keer per jaar. Dit noemen we ecologisch maaien en zorgt voor een natuurvriendelijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Het trekt allerlei insecten, vogels, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Zij vinden hier voedsel en schuilplekken en kunnen er overwinteren. 
Wanneer wordt er gemaaid?
De gemeente heeft met de aannemer afspraken gemaakt over de maximale hoogte van het gras. De groeisnelheid van het gras bepaalt dus het aantal maaibeurten. De aannemer houdt in de gaten wanneer het weer tijd is om te maaien. Hoe snel het gras groeit hangt af van de temperatuur, de hoeveelheid neerslag, de voedingsstoffen in de bodem en de grondsoort. Op zandgrond groeit gras bijvoorbeeld minder snel dan op kleigrond. Velden met bloembollen worden pas gemaaid als het loof is afgestorven, zodat de bollen volgend jaar weer bloeien.