Notulen wijkraadsvergadering 13-04-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 13 April 2023.
De notulen van de maand Mei moeten eerst in de volgende vergadering (Juni) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
De Skammel                           donderdag 13-04-2023
1. Opening door de voorzitter.
2. Gemeente info; 

Nieuwsbrief gemeente, noodzakelijk nieuws op de site geplaatst.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 23-03-2023 worden goedgekeurd.

Buurtbewoner heeft een mail gestuurd over de wijkraad en de website. De secretaris heeft dit beantwoordt. 

IVK heeft nog vragen, de secretaris geeft antwoord op de mail.

4. Mededelingen;

website; het aantal bezoekers is ongeveer gelijk.

jaarverslag wordt op de site gezet.

CNO overleg 12 april was duidelijk. We wachten de bewonersvergadering van 20 april af.

Bestaansrecht wijkraad; het is een discussie waard. We gaan er in de volgende vergadering op door.

Bezoek burgemeester en wethouder in mei. We bedenken een route en gaan op de fiets door de wijk.

5. Pauze  
6.  Voorzieningen 

Deelauto; Er is dit jaar een lustrum. De deelauto bestaat 5 jaar. We gaan dit niet zomaar voorbij laten gaan.

Treft’t; geen nieuws.

Financiën gaat goed.

Brede school; we gaan dit verder evalueren.

Spandoek / publicatiebord; We gaan gewoon weer een spandoek boven de weg hangen.

7.  Veiligheid; 

AED; bedrag zelf bijbetalen als wijkraad, de rest wordt betaald door subsidie. En daar komen nog  de installatiekosten bij. Rescue training gaat ook wat kosten.

8.  Verkeer; Geen nieuws.
9. Actielijst; 

Groenonderhoud; een wijkraadslid heeft bij Enk geïnformeerd naar de prijs voor bollen planten in de wijk. Dit blijkt veel te duur te zijn.

Discussieavond; AED en aanverwante zaken. 
 

10.Rondvraag; niets.
11.Sluiting; door de voorzitter.
 
                  Volgende vergadering; woensdag 10 mei.