Notulen wijkraadsvergadering 10-05-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 10 Mei 2023.
De notulen van de maand Juni moeten eerst in de volgende vergadering (Juli) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
De Skammel                           woensdag 10-05-2023
1. Opening door de voorzitter.
2. Gemeente info; 

Nieuwsbrief gemeente, we zetten een paar artikelen op de site.

Mail publicatiebord; Onbegrijpelijke mail van ambtenaar van gemeente. We nemen het mee naar het overleg met burgemeester en wethouder.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 13-04-2023, we passen punt 7 aan.

buurtbewoner; we hebben de mail beantwoord. 

Groep Integrale Veiligheidskunde studenten van de NHL Stenden te Leeuwarden; We nemen het antwoord voor kennisgeving aan.

4. Mededelingen;

website; aantal bezoekers; 28 afgelopen week, 83 afgelopen maand.

Crisisnoodopvang Fries Congrescentrum overleg 20 april is duidelijk. Besluit gemeenteraad over verlenging hebben we op mail gekregen. Krijgt de buurt ook in de brievenbus. 

5. Pauze.
6.  Voorzieningen 

Bezoek burgemeester en wethouder, 22 mei 

We willen in de Skammel beginnen met een kop koffie of thee.

Kennismaking en mogelijkheden bespreken die tot samenwerkingsverbeteringen tussen ons en gemeentelijke organisaties kunnen leiden.
      2. Dan op de fiets de volgende route rijden;
            Vanaf de Skammel naar de Dorsvloer.
            Naar het fietspad bij de Jister (gevaarlijke oversteek).
            Dan even naar de dijk.
            Naar de Hanebalken.
            Waterplan achter de Hanebalken.  
            Naar de Stal via de buslus.
            Bij fietsoversteek Stal even rechtsaf richting Skeanewei.
            Terug, en dan naar de eco-containertuintjes.
            Langs de voormalige winkel en plein terug naar de  
            Skammel.
         3. En in de Skammel even napraten met wat drinken.
 

Bestaansrecht wijkraad;

We discussiëren over zaken die de afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd. We vinden dat dit altijd beter kan. We gaan kijken of we de gemeente en de politiek beter kunnen aanspreken zodat we meer zaken kunnen realiseren. 

deelauto – 1 juni lustrum 5 jaar, penningmeester maakt een speech.

treft’t; er komt deze zomer weer een activiteit, met als thema afval. Georganiseerd door de MOS. De sociale koers van de gemeente is besproken.

Financiën; deelauto gaat goed, van de wijkraad moeten er nog een aantal zaken betaald worden. 

Brede School; de scholen zijn eerst bezig met een fusie.

 

7.  Veiligheid; 

AED is besteld, een installatiebedrijf wordt geregeld. Installatiebedrijf moet in overleg met de MOS en wijkraad de AED plaatsen.

8.  Verkeer;

Er staat soms een passagiersbus ’s nachts in de wijk. Als dat weer gebeurt moet er even een foto gemaakt worden. Dan kan die naar de wijkagent worden gestuurd. 

9. Actielijst; 

Buurtbudget moet voor 1 oktober worden ingeleverd. Volgende vergadering op de agenda. Nieuwe website is bijna klaar.

10.Rondvraag;

Open dag Skammel, 23 september.

Onze site-bouwer krijgt foto’s van de secretaris. 

Kerstfair gaat dit jaar weer gebeuren, waarschijnlijk 20 december. 

11.Sluiting; 
 
                  Volgende vergadering; woensdag 14 juni.