Notulen wijkraadsvergadering 19-07-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 19 Juli 2023.
De notulen van de maand September moeten eerst in de volgende vergadering (Oktober) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

 
 

Notulen wijkraadsvergadering
 

1. Opening; door de voorzitter.
2. Overleg met medewerkers MOS;
De wijkraad heeft een constructief overleg gehad met
medewerkers van de MOS. Er komt een vervolgoverleg op 5 oktober.
3. Ingekomen/uitgegane stukken;
Nieuwsbrief gemeente.
Notulen 14-06-2023.
4. Mededelingen;
Website; de nieuwe site gaat in het najaar in de lucht.
5. Pauze.  
6.  Voorzieningen;  
Deelauto; loopt goed, veel klanten.
Treft’t; het uitleenpunt voor gereedschap van WoonFriesland is
moeilijk in stand te houden. Vooral omdat er haast geen geschikte
vrijwilligers zijn te vinden.
De Wijkraad denkt al tijden aan een pluktuin. We treden daartoe
o.a. in overleg met WoonFriesland (uitnodigen voor een gesprek in september).
Het Multi Functioneel Centrum (MFC) gaat door. De scholen gaan fuseren
en er komt een wijkcentrum in. Het komt op de plaats van de
scholen. Twee leden van de Wijkraad zullen deelnemen aan een
werkgroep, die zich bezig gaat houden met de gebiedsontwikkeling
rond het nieuwe MFC.
De wijkagent gaat weg en vervanging is onzeker. Dat betreuren wij,
omdat er toch regelmatig wel klachten zijn over bijvoorbeeld slecht
parkeergedrag: verkeerd geparkeerde auto’s; auto’s dicht op
kruisingen geparkeerd en auto’s dubbel geparkeerd. Zonder een
wijkagent wordt het o.i. nog moeilijker dit aan te kaarten bij de
politie.  
Financiën; Dit gaat goed. Daardoor konden we zelfs investeren in
een AED voor onze wijk.
7.  Veiligheid; 
De AED is binnen. Er wordt nu een installateur gezocht om deze te
laten monteren op de buitengevel van de Skammel.
8.  Verkeer; geen info.
9. Aktielijst; 
We gaan een buurtbudget aanvraag indienen om bloembollen te
planten op het grasveld binnen de zogenaamde buslus. De scholen zijn
benaderd om mee te helpen met planten. Deze staan er positief
tegenover. We hebben al een toezegging van 1 van de scholen.
Website (ideeënbus, buurtbudget aanvraag).
De ideeënbus komt op de nieuwe site.
 
10.Rondvraag;
-Een wijkbewoner heeft een site gemaakt voor wijkevenementen.
Misschien is het mogelijk om “een koppeling” te maken met onze site.
-De Burendag is op zaterdag 23 september. Dit gebeurt in combinatie
met een garagesale. De wijkraad werkt aan deze dag mee. 
11.Sluiting;  door de voorzitter. 
 
                  Volgende vergadering; donderdag 14 september.