Notulen wijkraadsvergadering 14-09-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 14 September 2023.
De notulen van de maand Oktober moeten eerst in de volgende vergadering (November) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

 
 
 
Notulen wijkraadsvergadering 
Voorzitter en secretaris niet aanwezig (m.k.)
1. Opening;
2. Gemeente info;

Nieuwsbrief gemeente.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

Notulen 19-07-2023. Deze zijn uitvoerig besproken.

 

4. Mededelingen;

Website; aantal bezoekers. Niet bekend.

Overleg met MOS. Vervolgoverleg 5 oktober om 20.00 uur.

(Voorbereiden vanaf 19.30 uur).
O.a. verder praten over wat de MOS wil doen in de wijk. Daarna kijken of we op bepaalde terreinen kunnen samenwerken.
Tuinen van WoonFriesland. 

Het voorstel van juli is iets aangepast.

Twee wijkraadsleden zullen eerst gaan praten, omdat er van de
kant van WoonFriesland nog niet veel nieuws is. 
Nieuwsbrief “Iepen Mienskipsfûns”: 

Hierin een verwijzing naar het linkje: https://www.streekwurk.frl/projectenkaart.

5. Pauze.  
6.  Voorzieningen;  

Deelauto. Er is woensdagavond 13 sept.) overleg geweest tussen

de medewerkers / vrijwilligers van het Deelauto-project en Arriva,
waarbij ook de contactpersoon / vertegenwoordiger van de
Wijkraad aanwezig was.

Treft’ t. Geen nieuws

Financiën. Kosten montage AED vielen ons mee.

Kosten site van wijkbewoner t.b.v. garagesale nihil, alleen de
kosten aan flyers.
Kosten van onze nieuwe Trisken-site nog niet helemaal
doorgerekend. Twee wijkraadsleden bespreken dit samen nog verder.
Is een agendapunt voor 5 oktober.

 

7.  Veiligheid; 

AED.

Is intussen geïnstalleerd op de westgevel. Kan alleen met een
code gebruikt worden door buurthulpverleners in de wijk. Er is
slechts 1 keer een alarm geweest, dat gemakkelijk hersteld kon
worden. Geen gebruik of misbruik geconstateerd. De wijkraad zal
contact opnemen met de Drachtster Courant ter plaatsing van een
kort artikeltje waarin meer bekendheid aan de AED kan worden
gegeven. Zij zal ons ook een concept voor dit artikeltje sturen.
Een extra sleutel van de Skammel zou welkom zijn als de
Skammel toegankelijk moet zijn i.v.m. storingen van de
AED. De wijkraad neemt daarvoor contact op met de beheerder van de Skammel.

 

8.  Verkeer;

Oversteek fietspad Jister naar klinkerweg richting fietsbrug.

De gemeente heeft m.n. de heg langs de straat (Dorsvloer) en de heg langs het fietspad flink
ingekort, zodat het zicht bij de oversteek aardig verbeterd is.

 

9. Aktielijst; 

Buurtbudget – bloembollen. De wijkraad heeft dit met de gemeente besproken. We komen hier nog op terug.

Website (ideeënbus, buurtbudget aanvraag). 

10. Burendag;

Er is een flyer, gemaakt voor bezoekers van de Garagesale (met

28 adressen),
Als Wijkraad stellen wij geld beschikbaar voor de prijsjes voor het
Rad van Fortuin, cake bij de koffie en ijsjes. 
11. Kerstfair; “Het staat in de steigers.” Datum woensdag 20 december.
 

10.Rondvraag; geen punten.
11.Sluiting; 21.38 uur
 
           Volgende vergadering; donderdag 5 oktober.