Denk met ons mee.!!

Bewoners kunnen via mail

(wijkraaddetrisken@gmail.com) of

brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun idee of probleem te bespreken.

Op deze data zijn de besloten wijkraadsvergaderingen van St. wijkraad de Trisken. Natuurlijk wil de wijkraad wel feedback uit de wijk. Daarom kunnen bewoners altijd mailen of een brief in de postbus van de Skammel gooien. Ook kunt u met de wijkraad praten als u even een afspraak maakt.

Wijkraadsvergaderingen 2023

woensdag 29 November

 

wijkraaddetrisken@gmail.com