Notulen wijkraadsvergadering 29-11-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 29 november 2023.
De notulen van de maand januari moeten eerst in de volgende vergadering (februari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

De Skammel           19.30 uur         woensdag 29-11-2023

1. Opening; door de vicevoorzitter. Voorzitter afwezig m.k.

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente is op de site geplaatst.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 25-10-2023, worden een beetje aangepast.

4. Mededelingen; 

 • Tuinen van Woonfriesland; Nog geen contact.
 • Data vergaderingen 2024, eerste helft;
 • 11 januari (donderdag)
 • 14 februari (woensdag)
 • 13 maart (woensdag)
 • 17 april (woensdag)
 • 23 mei (donderdag)
 • 20 juni  (donderdag)

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen; 

 • Kerstfair; 20 december van 17 tot 20 uur.
 • Deelauto, de auto moet met dit koude weer vaak opgeladen worden. Maar er zijn veel klanten, dus het blijft een succes.
 • Treft’t; Het zwemmen in de Drait komt weer aan de orde. We vragen ons af waarom er bij de fietsbrug geen “verboden van de brug te springen” bord is. Terwijl deze wel op andere plekken hangt. De secretaris mailt Erik over deze vraag.
 • Website; Spandoek met “WWW.DE TRISKEN.NL” wordt op 2 januari opgehangen. De site is nu al online.
 • Financiën; geen bijzonderheden.
 • MOS; overleg; Goed overleg, was nuttig.

7.  Veiligheid; 

 • Oversteek fietspad Stal; We wachten op een reactie van de gemeente. Probleem voetpad Melkkelder. Volgens bewoners is hij te smal. Een aantal wijkraadsleden gaat even kijken.

8.  Verkeer; geen.

9. Aktielijst; 

 • Buurtbudget; bloembollen worden geplant op 13 december om 09.00 uur.

10.Rondvraag; Volgende vergadering agendapunt; bezoek CNO. 

 • Agendapunt; evaluatie Sinterklaas met organisator.

11.Sluiting; door de vicevoorzitter.

                  Volgende vergadering; donderdag 11 januari 2024.