Notulen Wijkraadvergadering 11-01-2024

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 11 januari 2024.
De notulen van de maand februari moeten eerst in de volgende vergadering (maart) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

De Skammel       Donderdag 11-01-2024    19:30 uur

1. Opening; door de voorzitter. Activiteiten groep gaan we in maart uitnodigen.

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente staat op de site. Is ook rondgemaild. 

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 25-10-2023 worden goedgekeurd met tekstuele aanpassing.

4. Mededelingen; 

 • Tuinen van Woonfriesland; wordt vervolgd.
 • Data vergaderingen 2024 zijn gepland en de huur van de Skammel is geregeld.

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen; 

 • Parkeerproblemen Melkkelder, er is een afspraak gemaakt met verkeerskundige van de gemeente om het ter plaatse te bekijken.
 • Kerstfair; Ongeveer 100 mensen. Het was weer een groot succes. Ook de kinderbingo was prima. 
 • Deelauto; Het is koud, dus het is af en toe moeilijk om genoeg stroom in de accu van de auto te houden.  
 • Treft’t – nieuws; De MOS vraagt vrijwilligers voor kleine klusjes zoals schoonmaken. Sociale koers van de gemeente, wordt later meer over bekend. De MOS heeft een rondleiding bij de voedselbank gehad. Zaterdag 13 januari is er van kinderspul een bijeenkomst in de Skammel, van 13.30 tot 16.00 uur voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 • Website; Ideeën voor de site, een wijk kwis en een foto; waar is dit? Verder wordt de site nu bekeken door 150 mensen (afgelopen week). 
 • Financiën; 2023 is financieel positief afgesloten.

7.  Veiligheid; In ons overleg met de verkeerskundige van de gemeente (parkeerproblemen) moeten we de fietsoversteek ook even benoemen.

8.  Verkeer; fietsbrug in slechte staat? We gaan het bekijken.

9. Aktielijst; 

 • Buurtbudget; bloembollen – 13 december zijn ze geplant. Het was wel een beetje drassig dus het is de vraag wat er van op komt. We wachten dus op het voorjaar. We bedanken de gemeente en de basisscholen voor de uitstekende hulp bij het planten.
 • Duurzaamheid; wat gebeurt er in de Trisken? We vragen het aan de energiecoach.
 • Triskentijd heeft een link op onze site. Maar staan wij ook met een link op hun site? We gaan het vragen.

10.Rondvraag; Bezoek CNO, we gaan het vragen aan de COA.

11.Sluiting; door de voorzitter.

                  Volgende vergadering; woensdag 14 februari 2024.