Wijkwerk M.O.S.

Hallo! Wij zijn Sophie van der Mei en Marjan in ’t Veld; wijkwerkers van M.O.S. in jullie mooie wijk de
Trisken!
Wij ondersteunen inwoners bij:
Buurtactiviteiten
Bewonersinitiatieven
Werken aan een prettige buurt

Wij ontmoeten u graag; spreek ons aan op straat of neem contact met ons op!
Sophie:

06-37416956/s.vandermei@mosweb.nl

Marjan:

06-37416961/m.intveld@mosweb.nl