Notulen wijkraadsvergadering 14-02-2024

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1. Opening;met gast wijkagent Jeroen Stuut. Bij de politie sinds 2010. In verschillende functies. Hij vertelt wat hij doet sinds hij wijkagent is en de wijkraad stelt zich voor en vertelt wat zij doen. Ook de contacten met bewoners en organisaties worden besproken. Het wordt duidelijk waar een wijkagent wel en waar hij niets aan kan doen. En de samenwerking tussen de wijkagent en de Boa’s wordt duidelijk. De Boa’s doen de lichte vergrijpen zoals parkeerproblemen. Afgesproken  wordt om contact te houden en in het voorjaar een thema-avond veiligheid te organiseren in de Skammel. 

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente staat op de site. 

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 11-01-2024 worden tekstueel aangepast.
 • Moestuin; een aantal bewoners op de Hanebalken willen een moestuin aanleggen. Ze vragen of de wijkraad hen kan ondersteunen.

De wijkraad neemt de volgende vergadering een beslissing.

4. Mededelingen; 

 • Tuinen van Woonfriesland; volgende vergadering.
 • Energiecoach; nodigen we uit voor 13 maart.
 • Bezoek CNO; nog niet bekend.

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen; 

 • Parkeerproblemen Melkkelder; er worden lego betonblokken op 2 parkeerplaatsen geplaatst.
 • Deelauto; goede resultaten.
 • Treft’t; er komt algemene informatie op de site.
 • Website; er komt een automatische koppeling naar facebook. Ook de welkomstpagina wordt aangepast.  
 • Financiën;volgende vergadering.

7.  Veiligheid en verkeer; Thema avond in het voorjaar met veiligheid en verkeer.

9. Aktielijst; 

 • Buurtbudget; voor 1 april, we bekijken nog even wat we gaan aanvragen.

10.Rondvraag; Er komt een gast op 17 april i.v.m. de organisatie van een wijkfeest. Volgende vergadering op agenda; wijkschouw, thema avond, buurtbudget en gast tuinambassadeur.  

11.Sluiting; 

               Volgende vergadering; woensdag 13 maart 2024.