Veiligheid Thuis en in de WIJK

Wij nodigen u uit voor onderstaande bijeenkomst.

Er worden allerlei onderwerpen besproken rondom Veiligheid thuis en in de WIJK.

U hebt de gelegenheid vragen hierover te stellen of voorstellen te doen.

De wijkagent is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Informatieavond 29 MEI

19.30 uur in het wijkcentrum van de Trisken, de Skammel.