Graag stellen wij ons even voor.

Wij zijn de energiecoaches van Smallingerland een groep van + 20 vrijwilligers, die als taak hebben om in de gemeente Smallingerland inwoners te helpen met het besparen van energie en het verduurzamen van hun woning. Zo wordt niet alleen energie bespaart maar ook geld. Dit onder andere door de dingen in huis net iets anders te doen.

Wij doen dit o.a. door het op aanvraag brengen van huisbezoeken, het organiseren van een maandelijks energie-café in de bibliotheek  en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. Bovendien is er een binnen de groep energiecoaches een Fixteam, die mensen die daar zelf niet toe in staat  zijn, helpt met het aanbrengen van kleine energie besparende middelen zoals radiator folie, tochtstrippen, spaarlampen en andere besparende middelen. Zeker voor de groep mensen op leeftijd of met fysieke beperkingen.

Alles wat wij doen is gratis.In ons werk is speciale aandacht voor mensen die energiearmoede ervaren. Vanuit de gemeente is er nl. een tijdelijk budget om deze mensen, zowel huurders als eigen woning bezitters te helpen, niet alleen met advies en coaching, maar ook met materialen en in sommige gevallen met het vervangen van een oude ( = ouder dan 10 jaar) koel-vriescombinatie of wasmachine.  Voor woningeigenaren die bovendien een huis met een DEFG-energie label hebben, komt er bovendien binnenkort een regeling die hen in staat stelt om de isolatie van hun woning te verbeteren.

Wij werken voor en in de hele gemeente vanuit de bibliotheek in Drachten.

Tot nu toe heeft een klein aantal mensen uit uw wijk/ dorp ons kunnen vinden, wij zouden graag meer mensen uit willen bereiken. En wij vragen uw speciale hulp bij het bereiken van de mensen die in oude, slecht geïsoleerde huizen (energielabel D,E,F,G) wonen en mensen die in (energie-) armoede leven.

Wij willen u dan ook vragen om een keer langs te mogen komen op één van de bijeenkomsten die u voor de inwoners van uw dorp of wijk organiseert. Dit kan een speciale bijeenkomst zijn over energie besparen, isoleren of duurzaamheid, maar het kan ook een andere bijeenkomst zijn waar veel mensen komen, waar wij dan op een gepaste manier bij kunnen aansluiten.

Het liefst maken wij onderdeel uit van uw najaar-/winterprogramma voor uw dorp/wijk, het komende seizoen. Dan kunnen de mensen meteen aan de slag en hebben ze het meeste profijt van de informatie. En kunnen ze meteen beginnen met energie en geld besparen

Wij hopen dat u van ons aanbod gebruik wil maken.

Graag komen we een keer langs tijdens een vergadering om wat meer te vertellen over wat we doen en met u te bespreken hoe uw wijk/ dorp daar het beste van kan profiteren.

Afbeelding met kleding, tekening, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijvingIn de bijgevoegde folder vindt u meer informatie over wat wij gratis en belangeloos doen voor alle inwoners van Smallingerland.

Met hartelijke groet,

Namens de energiecoaches van Smallingerland
Albert Smeding coördinator

Meer informatie of een kopje koffie?

Energiecoaches Smallingerland
namens deze: Albert Smeding
email: asmeding@bibliotheekdrachten.nl
telefoon: 06 2 888 40 10

Namens een groep van 20+ vrijwilligers met veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid.

Van tochtstrip tot warmtepomp en van tegoedbonnen voor energiebesparende maatregelen tot gratis vervangen van koelkast of wasmachine.
Voor wooneigenaren starten we na de zomer weer met een actie om kostenneutreaal uw woningen te verduurzamen.