Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

Donderdag 23 mei 2024.

De Skammel          

1. Opening; met gasten, kernteam van de energiecoaches, bestaande uit 3 mensen. Energiecoaching is ontstaan uit vrijwilligers in de bibliotheek die iets wilden doen aan verduurzamen. Ze werken onafhankelijk van de gemeente. Wel krijgen ze geld van de gemeente voor dit doel. Ze doen voornamelijk huisbezoeken bij mensen die zich melden. Mensen melden zich omdat ze energie willen besparen en willen verduurzamen. Dit kunnen zowel huiseigenaren als mensen zijn die een huis huren. Als het huis wordt gehuurd wordt vaak samengewerkt met een woningbouworganisatie. De wijkraad denkt aan een thema-avond voor duurzaamheid en energiebesparing. Meer mogelijkheden voor bekendheid; aanschrijven wijkraden/dorpsraden, lessen op scholen, standjes bij activiteiten in wijken met informatiemateriaal. Meer informatie komt op de site in een apart verhaal.

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente staat op onze site. 

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 17-04-2024 wordt enigszins aangepast.

4. Mededelingen; 

 • Tuinen van Woonfriesland, nog geen contact gehad.
 • Bezoek CNO; een nuttige en leerzame middag. Positieve rondleiding. Er waren weinig raadsleden bij.  Zelfstandig koken gaat zeer goed. Kinderen leren goed. Gaan naar school en leren fietsen. Nadien kon iedereen hapjes proeven, erg lekker. 
 • Wijkfeest; MOS gaat in gesprek met wijkbewoner. We gaan na die tijd weer in gesprek.  

5.  Voorzieningen; 

 • Bingo; Het blijkt dat er alleen een meldingsplicht geld.
 • Wijkraadsvergaderingen 2e helft 2024;

         28 augustus, 9 oktober, 13 november en 18 december  

         goedgekeurd.

 • Deelauto,

Deelauto, vergadering vrijwilligers 19 juni.

 • Wijkschouw; Gaat niet door wegens te veel afzeggingen. 
 • Treft’t; Veel deelname aan de laatste vergadering. Trisken scoort vergeleken met andere wijken niet hoog op gezondheid. Gezond in de wijk wordt thema bij treft’t om de komende tijd aandacht aan te besteden.

Volgende vergadering, iemand mee naar treft ’t?

 • Website; geen nieuws, gaat goed.

6. Pauze.

7.  Veiligheid; Discussieavond 29 mei; komt volgende vergadering op agenda; taken en verantwoordelijkheden wijkraadsleden/bestuursleden.

8.  Verkeer; geen nieuws.

9. Aktielijst; 

 • Buurtbudget; Buurttuin Hanebalken goedgekeurd.

10.Rondvraag; Wijkavond voor energiebesparing?? ( mogelijkheden; o.a. warmtefonds / budgetfonds). Wij zetten graag wat informatie op onze site / facebook.   

11.Sluiting; 

               Volgende vergadering; donderdag 20 juni 2024.